Vereniging  Zonder Winstoogmerk voor:8 juli - Rit naar de Vlaamse Ardennen

    Oldtimers: Voertuigen van voor 1960 Classic Cars: Voertuigen vanaf 25 jaar