Onze Club

Voor alle activiteiten ligt het accent op gezelligheid !


Onze Club

Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijke uit een 8 à 10 toeristische rondritten per seizoen. Deze uitstappen zijn toegankelijk voor voertuigen tot 1960
Een aantal activiteiten echter zijn ook toegankelijk voor iets jongere wagens, in onze club de “classics” genaamd.  Hiervoor is de norm dat de voertuigen minstens 25 jaar oud dienen te zijn (dus ook oldtimers toegelaten). Bij deze ritten zal de afstand iets hoger liggen.
In de aankondiging zal steeds duidelijk vermeld staan voor welke doelgroep die uitstap georganiseerd is. Sinds een paar jaar organiseren wij (met groot succes) jaarlijks een meerdaagse uitstap. 
Voor al onze activiteiten betaalt u en uw partner het leden tarief.

Maandelijks clubboekje

Het maandelijks clubboekje omvat vooral de aankondiging van onze activiteiten en nadien een verslag hierover. Ieder lid heeft ook het recht om hierin gratis gebruik te maken van de rubriek “ Te koop”.
om om een drankje te nuttigen en even te verpozen op onze clubstand.
Onze club is eveneens lid van de Belgische Federatie van Oude Voertuigen (BFOV). Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw verzekering bij MARSH te onderschrijven. Deze makelaar is gespecialiseerd in verzekeringen voor oldtimers aan heel gunstige voorwaarden (pechverhelping inbegrepen). Voor inlichtingen of een folder neemt u contact op met het secretariaat.
Wij hopen uiteraard u te mogen begroeten op onze volgende activiteiten.

Eerste keer ?

Kom je de eerste keer, maak u dan zeker bekend aan een bestuurslid, zodat we u vertrouwd maken met de werking.
Of heeft u nu reeds vragen, contacteer gerust iemand van het bestuur.