Verzekering

Als lid van de club kunnen wij u via De Belgische Federatie van Oude Voertuigen een interessante verzekeringpakket aanbieden met de verzekeringsmakelaar MARSH.

Informatie

Hier kan u alle info vinden over onze verzekering.

The Classic Car Insurance

Hoe gebeurt de aanvraag?
Vraag het speciaal aanvraagformulier aan het secretariaat van de club. Na ondertekening, het ingevulde formulier overmaken aan de secretaris die het ondertekent, voorziet van de stempel en het lidnummer van de club.

Het aanvraagformulier wordt samen met de nodige documenten en betaling overgemaakt aan één van de kantoren vermeld verder in de folder, die het nodige doen voor de verzekering.

Wat zij de voordelen van de polis B.A.?

• Dekking zowel overdag als ‘s nachts (24/24u);
• Dekking in alle landen vermeld op de groene kaart;
• Geen kilometerbeperking;
• Geen beperking van bestuurder;
• Wanneer het voertuig gebruikt wordt in het kader van clubactiviteiten, hoeft daarvoor geen bewijs geleverd te worden.

Wat is niet verzekerd in de polis?

• Commercieel of winstgevend gebruik;
• Verhuur en transport van goederen;
• Snelheid-, regelmatigheids- en behendigheidsrally’s (deze dienen door de organisatie te worden verzekerd);
• Gebruik als dagelijks voertuig.

Deze folder is louter informatief. Alle cijfers die in dit document hernomen worden, geven slechts een aanwijzing en kunnen steeds aangepast worden.

Aangeboden waarborgen

1) Burgerlijke Aansprakelijkheid
Dekking volgens de door de wet opgelegde bepalingen

The Classic Assistance
• Pechverhelping inbegrepen in de premie;
• Interventie zowel na ongeval als panne;
• In België en tot 300 km buiten de landsgrenzen;
• 7 dagen op 7 en 24u. Op 24u.;
Van toepassing voor alle voertuigen, uitgezonderd bromfietsen.
Uniek oproepnummer bij pech 02/286.32.50

2) Rechtsbijstand
Deze waarborg wordt onderschreven bij een volledig onafhankelijk en gelokaliseerd verzekeraar met vestiging in heel Europa.
• Vrije keuze van advocaat;
• Waarborgen: 
Burgerlijk verhaal € 12.500,00 per schadegeval
Strafrechtelijke verdediging € 12.500,00 per schadegeval.

Tarieven
1)Burgerlijke Aansprakelijkheid

Cat 1 - Auto’s en lichte vrachwagens
Groep 1 (+40 jaar) € 70,00
Groep 2 (25-39 jaar) € 110,00
Groep 3 (15-24 jaar) Op aanvraag

Cat 2 - Moto’s
Groep 1 (+40 jaar) € 70,00
Groep 2 (25-39 jaar) € 110,00
Groep 3 (15-24 jaar) Op aanvraag

Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Voor zover er niet meerder voertuigen gelijktijdig in het verkeer worden gebracht
Groep 1 en 2 € 25,00

Cat 3 - Vrachtwagens (>3,5 t)
Groep 1 (+45 jaar) € 81,00
Groep 2 (30-44 jaar) € 121,00
Groep 3 (20-29 jaar) € 222,00

Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Voor zover er niet meerder voertuigen gelijktijdig in het verkeer worden gebracht
Groep 1 en 2 € 36,00

Cat 4 - Bromfietsen
Groep 1 (+15 jaar) € 67,00
Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Voor zover er niet meerder voertuigen gelijktijdig in het verkeer worden gebracht 1€ 12,00

Cat 5 - Landbouwvoertuigen
Groep 1 (+40 jaar) € 37,00
Groep 2 (25-40 jaar) € 52,00

Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Voor zover er niet meerder voertuigen gelijktijdig in het verkeer worden gebracht
Groep 1 en 2 € 12,00

2) Rechtsbijstand
Alle categorieën € 10,00
Bromfietsen € 5,00

3) Waarborg inzittenden
Bestuurder en alle inzittenden van één voertuig van meer dan 15 jaar oud € 9,00
Voor motorfietsen € 12,00
Vanaf 3 voertuigen € 27,00
Vanaf 3 motorfietsen € 36,00

Omnium

Vanaf heden zijn er totaal nieuwe omniumvoorwaarden voor onze oldtimers dankzij de goede onderhandelingen van de BFOV en MARSH. Nieuwe voorwaarden worden dan ook gekoppeld aan een nieuwe procedure om deze volledige of gedeeltelijke omnium te onderschrijven.
Belangrijkste wijzigingen: 
- Waarde van minder dan 15.000 EUR: GEEN EXPERTISEVERSLAG meer nodig (zie verder)
- Geen waardevermindering gedurende 5 jaar
- Nieuwe meer voordelige premies : vraag nieuwe folder aan BFOV

Waarde van minder dan 15.000 EUR:
Voor een voertuig met een waarde van minder dan 15.000 EUR dient er geen expertiseverslag opgesteld te worden door een expert. De BFOV en MARSH nemen genoegen met een ingevuld aanvraagformulier samen met 10 foto’s. Dit document dient te worden ondertekend door :
- Hetzij de clubverantwoordelijke
- Hetzij een verantwoordelijke van de BFOV
- Hetzij de makelaar MARSH
Opgelet: door dit aanvraagformulier te ondertekenen als clubverantwoordelijke draagt u geen enkele verantwoordelijkheid inzake de waarde die de eigenaar opgeeft. U bent geen expert!
De reden waarom iemand dit document dient te ondertekenen is enkel en alleen om te bevestigen dat de foto’s overeenstemmen met de werkelijke staat van het voertuig.

Waarde meer dan 15.000 EUR:
Hiervoor dient de eigenaar van het voertuig contact te nemen met onze makelaar MARSH teneinde in contact gebracht te worden met een erkend expert van de BFOV.

Hieronder een uittreksel van de folder van Marsh: OMNIUM
Deze kan enkel en alleen onderschreven worden voor voertuigen verzekerd via B.A. The Classic Car Insurance ® en mits in het bezit te zijn van een expertiseverslag (zie rubriek Expertise van oldtimers).

Nieuw: Geen verplichte expertise voor voertuigen tot 15.000 € (incl. BTW) neem contact met MARSH n
Belangrijke kortingen op de omnium premie:
2e voertuig: - 30%
3e voertuig: - 70%

WAARBORGEN
Volledige Omnium: bevattende materiële schade, brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijding met dieren.
Beperkte Omnium: bevattende brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijding met dieren.
Brand & diefstal: enkel voor voertuigen in rust.

VERZEKERDE WAARDE
De verzekerde waarde is de expertisewaarde namelijk de waarde op het ogenblik van de expertise uitgevoerd door een erkend expert. De expertise is aan te raden na vijf jaar om hoge afschrijvingen te vermijden.

AANGENONEN WAARDE
Bij een volledig verlies en/of diefstal, zal de maatschappij gedurende de eerste 60 maanden volgend op de expertise van hel voertuig, geen waardeverlies toepassen. Vanaf de 61ste maand, toepassing van de werkelijke waarde.

TARIEF VOLLEDIGE OMNIUM
(alle lasten en kosten inbegrepen)
Voor groep 1 & 2 = + 25 jaar
max. 2000 km per jaar
=1,1O % van de expertisewaarde
max. 5000 km per jaar
= 1,25 % van de expertisewaarde
max. 10000 km per jaar
=1,50 % van de expertisewaarde
Minimum premie = € 150,00

BEPERKTE OMNIUM
(alle lasten en kosten inbegrepen) .
(brand, diefstal, natuurkrachten en glasbreuk)
Voor groep 1 & 2= + 25 jaar
= 0,80 % van de expertisewaarde
Voor groep 3 = 15-24 jaar
= 1,15 % van de expertisewaarde
Minimum premie = € 150,00

BRAND & DIEFSTAL voor voertuigen in rust.
(alle lasten en kosten inbegrepen)
Voor groep 1, 2 & 3 = + 15 jaar
= 0,58 % van de expertisewaarde

Vragen?
Voor alle bijkomende inlichtingen of om een vrijblijvende offerte aan tevragen, neem gerust contact op met MARSH NV. of neem een kijkje op www.bfov-fbva.be rubriek verzekeringen.

 

Antwerpen 
MARSH n.v. 
Uitbreidingstraat 72
2600 Berchem 
Tel 03/286 63 58
Fax 03/286 64 36 
N°CDV 14192 

Roeselare 
MARSH n.v.
Accent Business Parc - C6
Kwadestraat 151 A/11
8800 Roeselare 
Tel 051/24 66 77
Fax 051/21 08 26
N°CDV 14192

Aalst
MARSH n.v.
Keizerplein 40
9300 Aalst
051/26 84 85
bfov-roe@march.com